Nyheter


  • Nyhetsbrev nr 2

    Nyhetsbrev nr 2

    Mye arbeid på båten har blitt gjennomført gjennom vinteren og våren. Sjøsatt 1. mai. Ligger i ny hjemmehavn. Se bilder og mer info i vårt nyhetsbrev nr 2.

  • Nyhetsbrev nr 1

    Nyhetsbrev nr 1

    Arbeidet med mye dugnad er igangsatt. Rigg tatt ned, all innredning og blylodd tatt ut m.m.