Verdier

Venneforeningens verdier:

R = Raushet
E = Engasjement
S = Samarbeid
T =Trivsel
A
U
R
A
T
I
O
N

Verdier Restauration Venneforening Illustrasjon

Verdier som skal prege miljøet – hvordan vi oppfører oss og er sammen med andre samt «innstillingen» vår:
R = Raushet, utvise raushet ved å gi rom for egne og andres ulikheter hvor du aksepterer at vi er ulike og ikke perfekte og inkluderer hverandre.
E = Engasjement, i kystkultur med praktisk sjømannskap med seiling og dugnadsånd. Inkluderende og gir mestringsopplevelser. Navigere med gode verdier og holde rett kurs.
S = Samarbeid, tilpasser seg hverandre og dermed oppnår et godt felles resultat. Gjennom felles opplevelser hvor en anerkjenner de andres innsats.
T =Trivsel, et miljø hvor vi respekterer hverandre og gir mestring og ny læring gjennom å dele erfaringer. Sammen er vi bedre enn alene.

R E S T: Forkortelse for nøkkelverdiene, kan også formidle f.eks: en pause, gjøre noe annerledes og kjekt som gir deg nye impulser og energi, ….