Tidligere «Stiftelsen Emigrantskipet Restauration»

Grunnlaget for at den nye Restauration Venneforening har fartøyet Restauration og kan videreformidle utvandrerhistorien og kystkultur gjennom denne, skyldes mange enkeltpersoner og bedrifter sine flotte bidrag og innsats på mange ulike måter i årene i forkant.

Oppstart og ledere

I 2007 ble dokumenter til stiftelsen signert i Cleng Peerson huset på Finnøy i Ryfylke. Med daværende Finnøyordfører Jorunn Strand Vestbø som leder. Fra 2010 til 2016 var Egil Nylund leder og Vidar Johannes Aarhus fra Tysvær fra 2016.

Bidragsytere til bygging av Restauration

1/2 million kroner ble gitt i startkapital fra rederiet Solstad på Karmøy til bygging av replikaen Restauration.
Men også mange privatpersoner var med som bidragsytere.
Liste pr februar 2009 finner en her (deler av tidligere nettside som fortsatt er synlig): https://web.archive.org/web/20090217202425/https://restauration.no/finansiering.php
(eller som pdf dokument her, som også inneholder en tilleggsliste).
SR-Bank Gavefondet og SR-Bank Finnøy gave på kr 3 025 000 var utslagsgivende for å bygge fartøyet.
Byggearbeidet ble igangsatt i 2007 ved Ryfylke Trebåtbyggjeri på Finnøy med sjøsetting 15. april 2010.

Driftsmodell og ny eier

Det var stor entusiasme og svært mye frivillig innsats.
Og en stor venneforening (medlemmer 2010, nr 3, nyhetsbrev, årgang 3 (siste side).
Med en del utgifter til løpende vedlikehold og en stor kostnad på ca kr 40 – 60 000 pr år til sertifisering av fartøyet, opplevde etter hvert stiftelsen økonomiske utfordringer. Og en søkte å finne en eier- og driftsmodell for å gi fartøyet og stiftelsen bedre økonomisk trygghet. Det ble til at Restauration i 2013 ble solgt til skipsreder Yuhong Jin Hermansen i Stavanger, hvor stiftelsen fikk bruksrett i 10 år. Og Ryfylke Livsgnist fortsatte markedsføring av turer og annen bruk.

Gjestene fikk være med på opplevelsesreiser med kunnskapsrike historiefortellere som ble satt stor pris på. Stiftelsen fikk utarbeidet et flott gavesortiment med gjenstander som kunne kjøpes av gjester og passasjerer.

Avvikling av «Stiftelsen Emigrantskipet Restauration»

Etter hvert ble det bl.a. en utfordring å skaffe nok mannskap. Og regnskapet viste negativt resultat.
I 2018 vedtok styret i «Stiftelsen Emigrantskipet Restauration» at «vi ikke lenger kan ta ansvaret for drift og vedlikehald for replikaen «Restauration». Skipet er etter dette vedtaket overført til eigaren.«
I 2019 begjærte stiftelsen seg konkurs, og ble oppløst.
Eieren Yuhong Jin Hermansen la Restauration ut for salg.

Ny eier og en ny Restauration Venneforening

Først høsten 2020 ble fartøyet solgt. Den nye eieren av fartøyet ble Cato Østerhus, en av de to brødrene i Øster Hus. Han er bosatt i Stavanger og er hovedeier i Utstein Kloster Hotell, som nå inneholder Utvandrerrommet. Den nye hjemmehavnen til Restauration er kaien rett ved hotellet på Mosterøy. Utvandrerrommet og fartøyet Restauration utgjør nå sammen et Utvandrersenter.

Mars 2021 ble den frivillige organisasjonen Restauration Venneforening registrert. Og en ny gjeng med stor iver og engasjement har begitt seg ut på en ny og spennende seilas med Restauration.

Les gjerne den mer utfyllende versjonen av historien ovenfor (som er kilden) i Byhistorisk Forening Stavanger sitt tidsskrift «Stavangeren» nr 1-2021 på sidene 112-121 her: https://byhistoriskforening.org/aarstall_stavangeren/2021/ (klikk på teksten: «Stavangeren nr. 1 2021» ).

Mer informasjon om den nye Restauration Venneforening her.