Mål utvandrerhistorien

Videreformidle den norske utvandrerhistorien Norge – USA til nåværende og kommende generasjoner først og fremst i Norge men også til norsk-amerikanere bosatt i USA.
Gjennom opplevelser om bord eller tilknyttet Restauration på ulike måter. Og på internett.

Målsettinger formidle utvandrerhistorien Norge – Amerika

 • Historiefortellere som har tilgang til manus.
 • Informasjon på nettside, nyhetsbrev og jevnlige poster på sosiale medier. Hvor vi ønsker en post pr måned i sommerhalvåret, to nyhetsbrev pr år og jevnlige oppdateringer på nettsiden.
 • Nettsiden skal være en ressursside med tilgang til mye informasjon om utvandrerhistorien, bl.a. gjennom mange relevante linker.
 • Presentasjoner med en felles lay-out som benyttes i møter og presentasjoner utad.
 • Kontakt med organisasjoner i USA som har interesse for utvandrerhistorien. Bl.a. gjennom eposter og nyhetsbrev.
 • Delta på festivaler i Rogaland.
 • Utvandrerrom med utstilling av utvandrerhistorien.
 • Besøk om bord fra lokale skoleklasser etc.
 • Omtale i lokal presse om aktiviteter som skjer om bord.
 • 2025 markering med seilas til USA:
  Egen organisasjon hvor denne aktiviteten belaster arbeidsmengden til den «ordinære» Venneforeningen i minst mulig grad.
  Egen økonomi. Egne målsettinger og planer.
Restauration utvandring emigrasjon til Amerika USA historie norsk Cleng Peerson