Mål utvandrerhistorien

Videreformidle den norske utvandrerhistorien Norge – USA til nåværende og kommende generasjoner først og fremst i Norge men også til norsk-amerikanere bosatt i USA.
Gjennom opplevelser om bord eller tilknyttet Restauration på ulike måter. Og på internett.

Målsettinger formidle utvandrerhistorien Norge – USA

 • Historiefortellere som har tilgang til manus.
 • Informasjon på nettside, nyhetsbrev og jevnlige poster på sosiale medier. Hvor vi ønsker en post pr måned i sommerhalvåret, to nyhetsbrev pr år og jevnlige oppdateringer på nettsiden.
 • Nettsiden skal være en ressursside med tilgang til mye informasjon om utvandrerhistorien, bl.a. gjennom mange relevante linker.
 • Presentasjoner med en felles lay-out som benyttes i møter og presentasjoner utad.
 • Kontakt med organisasjoner i USA som har interesse for utvandrerhistorien. Bl.a. gjennom eposter og nyhetsbrev.
 • Delta på festivaler i Rogaland.
 • Utvandrerrom med utstilling av utvandrerhistorien.
 • Besøk om bord fra lokale skoleklasser etc.
 • Omtale i lokal presse om aktiviteter som skjer om bord.
 • 2025 med 200 års markeringen med seilas til USA:
  Egen organisasjon hvor denne aktiviteten belaster arbeidsmengden til den «ordinære» Venneforeningen i minst mulig grad.
  Egen økonomi. Egne målsettinger og planer.
 • Bidra til mindre ulikhet ved å etablere samarbeid med minimum to organisasjoner som f.eks. Røde Kors, UNICEF og Kirkens Bymisjon. Med gjennomføring av minimum to aktiviteter pr år som bidrar til inkludering og mangfold ved å gi spesielt barn og unge som faller utenfor samfunnet gode opplevelser om bord og varige minner.
  Og bl.a. bidrar til Restauration sinidentitet og aktualitet med paralleller til dagens flyktningehistorier.
Restauration utvandring emigrasjon til Amerika USA historie norsk Cleng Peerson