Mål kystkultur sjømannskap

Restauration Venneforening holder levende en viktig del av Norges historie ved å seile skuta som er blitt et flytende monument og symbol. Kystkulturhistorien videreformidles til nåværende og kommende generasjoner. Gjennom seiling og opplæring om bord i skuta tilbys mestringsopplevelser til alle.

Målsettinger videreformidle kystkultur i form av praktisk sjømannskap

  • På seilturene til Venneforeningen ha en plan med en målsetting for hver tur med hvilke ferdigheter det skal fokuseres på.
  • Læring gjennom samarbeid med andre i skutemiljøet.
  • Læring gjennom lengre turer over flere dager.
  • For unge: skape interesse for og lære praktisk sjømannskap gjennom Mastra sjøspeidergruppe sitt opplegg med sjøspeidermerker med mål til de ulike merkene. Hvor Restauration blir en spennende mestringsarena gjennom aktiviteter om bord med et inkluderende fellesskap som gir samhold og trivsel.
  • Egne treningsturer og undervisningsopplegg for de som skal være med på seilas til USA i 2025.
Restauration frisk seilas Bilde dekk