Bli medlem Restauration Venneforening

Send en e-post til: post@restauration.no

Oppgi navnet ditt. (Hvis du er under 18 år eller student opplys om det.)

Vi sender deg faktura pr mail for betaling av medlemskapet.

Medlemskontingent Restauration Venneforening:
Årlig kontingent voksne kr 525. Ungdommer opp til 18 år og studenter kr 150. Evt. familiemedlemskap kr 1 050 (nærmeste familie – ektefeller/samboere og egne barn som bor under samme tak og/eller har samme hjemstedsadresse).

Mer informasjon om Restauration Venneforening: se https://restauration.no/venneforening/

Restauration 1825 Stavanger New York Venneforening bli medlem