Restauration sailing seiler Venneforening Friends association utvandring Amerika USA America Norway sloop norwegian Ukeseilas speidere Scouts

Venneforening

Visjon:

Formidler sjømannskap og utvandrerhistorie med «Restauration».

Verdier:

R = Raushet
E = Engasjement
S = Samarbeid
T = Trivsel
Mer om våre verdier i RESTauration Venneforening som skal prege miljøet vårt.

Overordnede målsettinger:

Videreformidler praktisk sjømannskap og den norske utvandrerhistorien Norge – USA i 1825.
Bruk, drift og vedlikehold av utvandrerskuta «Restauration».
Illustratør Restauration tegning illustrasjon Illustrator Jens Flesjå Flesjaa
Illustrasjon: Jens Flesjå.

Praktisk sjømannskap:

Venneforeningen holder levende en viktig del av Norges historie ved å seile skuta som er blitt et flytende monument og symbol.

Praktisk sjømannskap videreformidles til nåværende og kommende generasjoner.
Gjennom seiling og opplæring om bord i skuta tilbys mestringsopplevelser til alle.

Mer om målsettinger for Praktisk sjømannskap.

Restauration frisk seilas Bilde dekk

Utvandrerhistorien Norge – USA:

Videreformidle den norske utvandrerhistorien Norge – USA til nåværende og kommende generasjoner først og fremst i Norge men også til norsk-amerikanere bosatt i USA.

Gjennom opplevelser om bord eller tilknyttet Restauration på ulike måter. Og på internett.

Mer om målsettinger for å videreformidle Utvandrerhistorien Norge – USA.

Restauration utvandring emigrasjon til Amerika USA historie norsk Cleng Peerson

Bruk, drift og vedlikehold:

Restauration Venneforening har avtale med eier av S/S Restauration om bruk, drift og vedlikehold.

Seilturer med Venneforeningen’s medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere. Aktiviteter om bord tilbys.

Jevnlig vedlikehold for å ta vare på fartøyet, hvor mest mulig utføres på dugnad. Det praktiske arbeidet fordeles på flest mulig.
«Restauration»: å restaurere, ta vare på og gjenskape. Bli restituert.

Mer om målsettinger for Bruk, drift og vedlikehold av fartøyet «Restauration».

Restauration Venneforening friends association utvandring Norge Norway Amerika USA mastetopp Speider Scout

Hvorfor engasjere deg i Restauration Venneforening?

Vi tilbyr et fellesskap med trivelig og inkluderende miljø med gode og interessante fellesopplevelser tilknyttet Restauration.
Hvor unge og voksne samles om bord i Restauration med felles interesse for utvandrerhistorien og båtliv.

Du blir med på en viktig del av Norges historien ved å seile skuta.
Hvor vi har aktiv dugnadsånd og felles seilturer med sosiale aktiviteter.
Og rekrutterer medlemmer som aktivt ønsker å bidra til dette.

Mer om å bli medlem og medlemskontingent.

Restauration Venneforening seiltur

Annen info om Restauration Venneforening:

Restauration Venneforening ble stiftet våren 2021.
Fartøyet er en replika av seilskipet Restauration som seilte fra Stavanger i år 1825.

Restauration Venneforening samarbeider tett med bl.a. Mastra Sjøspeidergruppe (www.mastraspeiderne.no).

Styret i Restauration Venneforening (frivillig organisasjon, org. nr 926413325):
Leder: Ann Irene Sem-Henriksen (annirenesemhenriksen@gmail.com).
Styremedlemmer: Per-Stian Randby Larsen (perstian.larsen@hotmail.com), Einar Jørgensen (einar@gabbas.no) og Cato Østerhus (cato@oster-hus.no).
Vararepresentanter: Signy Bråtveit (signy.bratveit@gmail.com) og Trygve Spanne (tspanne@gmail.com).

For mer informasjon om våre aktiviteter, spørsmål om å bli med og engasjere deg – eller du har noen innspill eller annet du ønsker å bidra med, kontakt oss på:
post@restauration.no

Info om samarbeidspartnere og sponsorer

.

Tidligere stiftelse

Informasjon om den tidligere Stiftelsen Emigrantskipet Restauration frem til 2019 da den ble avviklet.

.

Restauration 1825 Stavanger New York Venneforening bli medlem

.

Souvenirer

Souvenir gave Restauration 1825 Stavanger New York

Se også Restauration kniver – håndlaget i Norge / Handmade Restauration knifes.