Venneforening

Restauration Venneforening vil ivareta fartøyet S/S Restauration for å videreformidle utvandrerhistorien fra Norge til USA.
Og samtidig videreformidle kystkultur med praktisk sjømannskap til nåværende og kommende generasjoner.

Restauration Venneforening ble stiftet våren 2021 med det formål for å drifte seilfartøyet S/S Restauration i henhold til avtale med fartøyets eier og bidra til et levende kystkulturmiljø i Ryfylke og bringe den norske utvandrerhistorie videre i et «levende format».
Fartøyet er en replika av seilskipet Restauration som seilte fra Stavanger i år 1825.

Restauration Venneforening samarbeider tett med Mastra Sjøspeidergruppe (www.mastraspeiderne.no), hvor vi vil bidra til å skape interesse for og videreformidle både kystkultur- og utvandrerhistorien til ungdommer.

Vi treffes for å ha det kjekt i lag på tvers av generasjoner, være på sjøen med fartøyet og samtidig ivareta S/S Restauration med en god drøs og vedlikehold gjennom et trivelig dugnadsarbeid.
Vi har også Ressursarbeidsgrupper og Styre som samles 4-5 ganger i halvåret, og i gruppene kan en være med å bidra innen sine interesseområder.

Ressursarbeidsgrupper:
Vi er mange som hver for oss gjør lite i disse gruppene som møtes bare gang pr måned. Gjennom å dele oss opp flere grupper hvor du kan bli med i det du har interesse og engasjement for. Får nye trivelige bekjentskaper. Og bidrar til å skape interesse for Restauration, den spennende utvandrerhistorien og praktisk sjømannskap – både blant ungdommer og voksne.
Ressursarbeidsgrupper vi har pr i dag: Ungdommer. Historieformidling og undervisningsopplegg ungdommer. Sponsor- og markedsarbeid. Kommunikasjon utad.

Styret i Restauration Venneforening (frivillig organisasjon, org. nr 926413325):
Styremedlemmer: Ann Irene Sem-Henriksen (annirenesemhenriksen@gmail.com), Halvor Håvarstein (halvor.havarstein@hotmail.com), Per Stian Larsen (perstian.larsen@hotmail.com).

For mer informasjon om våre aktiviteter, om å bli medlem, spørsmål om å evt. engasjere deg i en av Ressursarbeidsgruppene – eller du har noen innspill eller annet du ønsker å bidra med, kontakt oss:
post@restauration.no
Medlemskontingent Restauration Venneforening: Årlig kontingent voksne kr 500. Ungdommer opp til 18 år og studenter kr 150. Evt. familiemedlemskap kr 1000 (nærmeste familie – ektefeller/samboere og egne barn som bor under samme tak og/eller har samme hjemstedsadresse).

Tidligere stiftelse

Informasjon om den tidligere Stiftelsen Emigrantskipet Restauration frem til 2019 da den ble avviklet.

.

Restauration 1825 Stavanger New York Venneforening bli medlem

.

Souvenirer

Souvenir gave Restauration 1825 Stavanger New York