Hjemmehavn Home port sloop Restauration Stavanger Norway

Hjemmehavn

Hjemmehavnen til utvandrerskipet Restauration er Finnesand kai på Mosterøy ved Utstein Kloster Hotell og det historiske klosteret Utstein Kloster.
Adresse: Mosterøyveien 661, 4156 Mosterøy – som er en del av Stavanger kommune.

Dette er område med svært mye historie på nasjonalt nivå.
Med Utstein Kloster som er Norges eneste bevarte middelalderkloster, og var Kongsgård for Harald Hårfagre som regnes som den første kongen over hele Norge etter å ha samlet det til ett rike etter slaget i Harfsfjord.
Det er flere arkeologiske funn fra Vikingtiden i området.
Fjøløy fort som tyskerne bygget under 2. verdenskrig. Fjøløy fyr.
Området er et flott og velholdt kulturlandskap for gode opplevelser.
Mer info på: visitutstein.com

Se video fra og om livet på Rennesøy kommunedel hvor hjemmehavnen er (YouTube).

Tidligere hjemmehavner for Restauration fra sjøsettingen i 2010 har vært Judaberg på Finnøy (hvor den ble bygget), Natvigs Minde på Hundvåg i Stavanger og på land i Åmøy Havn på Vestre Åmøy.

Hjemmehavn Home port sloop Restauration Stavanger Norway

Utvandrerutstilling

I hjemmehavnen til Restauration og i ett av konferanserommene på Utstein Kloster Hotell er det fra sommeren 2021 satt opp en helt ny utvandrerutstilling.
Hvor en har valgt ut det mest aktuelle og interessante fra tidligere Norsk Utvandrersenter i Stavanger. Utlånt foreløpig i en ettårsperiode fra nåværende eier Arkivenes Hus på Ullandhaug.

En kan vanligvis få tilgang til utstillingen når konferanserommet ikke er i bruk av Utstein Kloster Hotell sine gjester. Kontakt hotellet for informasjon.

Utvandrerustilling Utstein Kloster Hotell Homeport Restauration sloopers
Utvandrerustilling Norwegian emigrations Restauration sloopers