Gave kr 100 000 fra Rennesøy og Kvitsøy Gjensidige Fartøyforsikring GFS til Restauration Venneforening og seilas Stavanger - New York i 2025 forminsket

Takk for gaven

(Kr) 100 000 TAKK for den store og rause gaven fra
Rennesøy og Kvitsøy Gjensidige Fartøyforsikring GFS
til Restauration Venneforening !

Som vil bli brukt i arbeidet vårt med: «Formidler sjømannskap og utvandrerhistorie med «Restauration».»