Fartøyet

UNDER KONSTRUKSJON ….

Lengde: 54 fot / ca 16 meter (utenom «baugspyd»)
Bredde: 5,3 meter
Dybde: 1,6 meter
Vekt: ca 44 tonn

Som et resultat av en ide og en drøm båret frem av lokale entusiaster med genuin interesse for historie og båtbygging ble den tidlligere «Stiftelsen Emigrantskipet Restauration» etablert i 2007 med formål å rekonstruere Restauration, et av norgeshistoriens mest berømte seilfartøy. For å bygge et skip som er tilnærmet identisk det opprinnelige, med utgangspunkt i tradisjonell båtbyggertradisjon.
Restauration ble bygget av Ryfylke Trebåtbyggjeri på Finnøy og sjøsatt i 2010.

Historien om Restauration er en viktig del av norsk historie generelt og utvandrerhistorien spesielt. Utreisen i 1825 markerer starten på masseutvandringen som fant sted i Norge på 1800-og 1900-tallet.
Restauration er et ikon på denne historien – et flytende opplevelsessenter, et minnesmerke og symbol over den første organiserte utvandringen til Amerika.

Tegninger Restauration fra når ny replika hadde blitt laget:
tegning med rigg og utstyr av emigranskipet Restauration
klassetegning med oppbygging skrog, dimensjoner og mål av emigrantskipet Restauration