Restauration utvandring emigrasjon til Amerika USA historie norsk Cleng Peerson

Historie

Et flytende ikon og monument for å minne oss om situasjonen og dagliglivet i Norge for 200 år siden. Historien om en utrolig reise i 1825 fra Stavanger til ankomsten gjennom Hell Gate i New York. En 98 dagers seilas gjennom flere stormer i Atlanterhavet.

Svært få hendelser i norgeshistorien har møtt større fasinasjon fra nordmenn og utflyttede nordmenn enn historien om Restauration og overfarten til Amerika. Forløpet til avreisen, den strabasiøse turen over Atlanterhavet og dramatikken emigrantene opplevde ved ankomst New York er skildret i et utall romaner, fagbøker og teaterstykker (se Linker, under «Litteratur»).

Denne hendelsen gir oss et innblikk i en viktig episode av norsk historie, skuta er et minnesmerke om at Norge ikke alltid har vært et av de rikeste landene i verden. Faktum er at 40 % av den norske befolkningen fant livet så uutholdelig at de solgte alt de eide og satte seil og dro mot en ny horisont. I perioden som begynte i 1825 og i omtrent 100 år etter, immigrerte mer enn 800 000 nordmenn – til USA. I forhold til folketallet var det bare Irland som hadde flere emigranter til Amerika enn Norge.

Sluppen blir sett på som den norske «Mayflower» og overfarten i 1825 markerer starten for den norske masseutvandringen til Amerika på 1800- og 1900-tallet. Passasjerene og mannskapet kalles ofte «Sloopers» de utgjorde den første norske kolonien i Amerika. Slooper Society of America eksisterer i dag og har god kontakt med Venneforeningen.

(Øverst: maleri av Eivind Nielsen, avreise fra Stavanger.)