Nyhetsbrev newsletter nr 1 tidligere Stiftelsen Emigrantskipet Restauration heading w logo text

Nyhetsbrev fra da nye Restauration ble bygget / Newsletter from when the new Restauration was being built.

Utforsk historien bak byggingen, sjøsettingen og de aller første årene til den nye utvandrerskuta Restauration. Disse nyhetsbrevene fra 2008 til 2011, er utgitt av den tidligere Stiftelsen Emigrantskipet Restauration
Hedres de som hedres bør.
.
Explore the history behind the construction, launching, and earliest years of the new immigrant ship the sloop Restauration. These newsletters from 2008 to 2011 were published by the former Stiftelsen Emigrantskipet Restauration (Foundation Emigrant Ship Restauration).
(Copy text from the pdf documents into Google translate.)
Honor those who deserve to be honored.

2008 – nyhetsbrev, årgang 1. (Klikk for å åpne som pdf.) Redaktør (for alle nyhetsbrevene): Per Inge Bøe.
2008 – newsletter, volume 1. (Click to open as pdf.) Editor (for all the newsletters): Per Inge Bøe.

2009, nr 1. Nyhetsbrev fra tidligere Stiftelsen Emigrantskipet Restauration, årgang 2.
2009, issue 1. Newsletter from the former Stiftelsen Emigrantskipet Restauration, volume 2.

2009, nr 2, nyhetsbrev, årgang 2 (beklageligvis to parallelle sider).
2009, issue 2, newsletter, volume 2. (Unfortunately, two parallel pages.)

2010, nr 1, nyhetsbrev, årgang 3.
2010, issue 1, newsletter, volume 3.

2010, nr 2, nyhetsbrev, årgang 3.
2010, issue 2, newsletter, volume 3.

2010, nr 3, nyhetsbrev, årgang 3. (Inkludert oversikt medlemmer 2010 i tidligere venneforening.)
2010, issue 3, newsletter, volume 3. (Including overview of members in 2010 in the former friends association.)

2011 – nyhetsbrev, årgang 4.
2011 – newsletter, volume 4.

I 2011 var det siste nyhetsbrevet vi kjenner til fra tidligere Stiftelsen Emigrantskipet Restauration. (Hvis du vet om flere, vennligst gi oss beskjed.)
Etter etableringen av den nye Restauration Venneforening i slutten av 2020, har det blitt utgitt nye nyhetsbrev. Besøk vår nettside (den du er på nå) under «Nyheter» eller klikk på de enkelte i Mailchimp listen (nyhetsbrev verktøy).
Du er velkommen til å registrere deg for å motta kommende nyhetsbrev (1-2 per år) på http://eepurl.com/hlHWOz.

In 2011, the last newsletter we know of was from the former Stiftelsen Emigrantskipet (Foundation Emigrant Ship) Restauration.
Following the establishment of the new Restauration Venneforening in late 2020, new newsletters have been issued (with text in Norwegian/English). Visit our website (the one you’re on now) under «Nyheter» or click on the individual ones in the Mailchimp list (newsletter tool).
Feel free to register to receive coming newsletters (1-2 per year) at http://eepurl.com/hlHWOz.