Kontakt

Under konstruksjon ….

For aktiviteter, turer, historieformidling, omvisning, … kontakt Utstein Kloster hotell:
T: 51 72 01 00 E: post@utsteinklosterhotell.no W: http://utsteinklosterhotell.no/

Restauration Venneforening: foreløpig send e-post til erling.reilstad@lyse.net som evt videreformidler til rett person.