Historie


UNDER KONSTRUKSJON:

Svært få hendelser i norgeshistorien har møtt større fasinasjon fra nordmenn og utflyttede nordmenn enn historien om Restauration og overfarten til Amerika. Forløpet til avreisen, den strabasiøse turen over Atlanterhavet og dramatikken emigrantene opplevde ved ankomst New York er skildret i et utall romaner og fagbøker.

Sluppen blir sett på som den norske Mayflower og overfarten i 1825 markerer starten for den norske utvandringen til Amerika som stadig økte i omfang utover 1800- og 1900-tallet. Over 800 000 nordmenn emigrerte de i løpet av de hundre årene som fulgte. Sluppen er vel kjent i Norge men kanskje enda mer berømt blant norskamerikanerne. Restauration har for ettertiden blitt stående som kanskje det fremste symbolet på den norske utvandringen til Nord-Amerika.