Seiling med finjustering seil og utstyr

13. Aug på Mastrafjorden

Med det meste av teknisk utstyr og fremdriftsssystem koblet riktig og på plass ble det testseilas i Mastrafjorden på Fredag den 13 – uten nevneverdige uhell.UNDER KONSTRUKSJON …..

Seiling med finjustering seil og utstyr