Restauration historieformidling utvandring Stavanger - New York Gjester elever Eiganes skole

Prosjektorganisering 2025

Prosjektorganisering av planleggingen 2025 seilasen

Prosjektleder med lederteam:

Prosjektleder: Ann Irene Sem-Henriksen (annirenesemhenriksen@gmail.com)

Prosjektgruppeledere:
– leder marked og finansieringsteam Sveinung Hope (skaffe til veie kapital til seilasen gjennom partnerpakker, innhold i partnerpakker, utseiling/innseiling, produktsalg)
– leder teknisk team Odd Kenneth Tollefsen (forberede skuta for seilasen inkl tekniske installasjoner, HMS m.m.)
– leder havneteam Cato Østerhus (kontakt med havner vi anløper, arrangementer og program m.m.) Herunder:
innsamlingsaksjonen «Broken Dreams – a Light of Hope», ledes av Halvor Håvarstein.

Andre medlemmer i lederteamet: Kjell Morten Ronæs (skipper, mannskap, seilingsrute m.m.) og Lars Inge Lunde (avtaler, koordinering, bistå prosjektleder m.m.)

I hver prosjektgruppe er det flere frivillige som er med å planlegger denne spennende seilasen og aktiviteter rundt denne.

Vi er også en del av det nasjonale nettverket til jubileet i 2025 – Crossings 200.

Mer informasjon om bl.a. organiseringen, samarbeidspartnere og behov for økonomisk støtte i artikkel om arrangement i Januar 2024.

A L T arbeid utføres av ulønnede frivillige. (Samme som for Restauration Venneforening.)