Restauration historieformidling utvandring Stavanger - New York Gjester elever Eiganes skole

Prosjektorganisering 2025

Prosjektorganisering planlegging seilas 2025

Prosjektleder med lederteam:

Prosjektleder: Ann Irene Sem-Henriksen (annirenesemhenriksen@gmail.com)

Prosjektgruppeledere:
– leder marked og finansieringsteam Sveinung Hope (skaffe til veie kapital til seilasen gjennom partnerpakker, innhold i partnerpakker, utseiling/innseiling, produktsalg)
– leder teknisk team Odd Kenneth Tollefsen (forberede skuta for seilasen inkl tekniske installasjoner, HMS m.m.)
– leder havneteam Cato Østerhus (kontakt med havner vi anløper, arrangementer og program m.m.)

Herunder innsamlingsaksjonen «Broken Dreams – a light of hope», ledes av Halvor Håvarstein.

Medlemmer i lederteamet: Kjell Morten Ronæs (skipper, mannskap, seilingsrute m.m.) og Lars Inge Lunde (avtaler, koordinering, bistå prosjektleder m.m.)

I hver prosjektgruppe er det flere frivillige som er med å planlegger denne spennende seilasen og aktiviteter rundt denne.

Vi er også en del av det nasjonale nettverket til jubileet i 2025 – Crossings 200.