Tre gamle skuter sloops Anna af Sand, Brødrene af Sand, Restauration i Ryfylke

Hva da etterpå?

«Ka då ittepå?»

Ikonet Restauration HAR krysset havet og gjentatt den historiske seilasen. Hele Norge, spesielt Stavanger-regionen, har vært engasjert og invitert til å delta. Arrangementet har skapt stort lokalt engasjement og fått støtte fra flere. Norsk folk, samarbeidspartnere, både frivillige og andre, har vært inspirerte og tilført varig verdi til norsk historie. Bærekraftsmål har vært i fokus.

Hendelsen vil øke forståelsen for nyere norsk historie, fremme selvrefleksjon og stolthet. Dette skjer i Stavanger, hvor vi sammen hedrer som dro. Alle i regionen som har blitt invitert og deltatt gir etterkommerne noe å være stolt av. Hendelsen vil gå inn i historiebøkene for Norge.

Målene inkluderer:

  • seilasen skaper økt stolthet regionalt og nasjonalt
  • innsamlingsaksjon med fordelte midler som gjør en forskjell
  • fokus på BRCA-testing, med valgfrihet for enkeltpersoner til å ta testen, noe som vil gi økt håp og overlevelse.